Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

De kwaliteit van de voorzieningen blijft behouden, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Club- en Buurthuiswerk (CBW) en sportvoorzieningen. Dit wordt uitgebreid door het realiseren van een bouwspeelplaats waar de jeugd zowel technisch als creatief bezig kan zijn. Hiertoe zal eerst onderzocht worden waar, door wie en in welke vorm dit het best gedaan gaat worden.

Nadere toelichting

Speelruimte

We beheren momenteel 120 formele speelplekken binnen onze gemeente. Speelruimte is hiermee een van de meest zichtbare beleidsterreinen. I nmiddels hebben we de beleidsambities voor het spelen in de gemeente geactualiseerd. Het voorstel met de nieuwe kaders hebben we op 12 september 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft ingestemd met scenario 3, ten behoeve van de nog te realiseren nota Speelruimte. Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad de nota Speelruimte vastgesteld. Nu is het tijd om over te gaan tot de uitvoering daarvan. Dit proces bestaat uit een participatietraject en een aanbestedingsprocedure. Deze twee trajecten starten we dit jaar tegelijkertijd.

Doelen en ambities

Speelruimte

We willen kinderen speelruimte bieden die veilig, divers, avontuurlijk en uitdagend is en zo bijdragen aan meer buitenspel voor kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een laagdrempelige manier van sporten. Het is een gezond alternatief voor televisiekijken en gamen en stimuleert de ontmoeting tussen kinderen. Op basis van de nota Speelruimte maken we een uitvoeringsplan inclusief een geprioriteerde uitvoeringskaart.

Bouwspeelplaats

De bouwspeelplaats moet een plek zijn waar de jeugd van 6 tot en met 12 jaar, onder toezicht, maar wel zo vrij mogelijk moet kunnen spelen. Bijvoorbeeld hutten bouwen, klimmen of op een vuurtje iets lekkers maken. Hierbij leggen we de verbinding met het programma Kansrijk. Dit programma organiseert (na)schoolse activiteiten voor de jeugd waarbij talentontwikkeling op creatief, technisch of motorisch vlak centraal staat. Op deze manier kan de jeugd zich creatief, technisch en motorisch ontwikkelen. De bouwspeelplaats kan ook voor andere doelgroepen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Wat wilden we daarvoor doen

Speelruimte

Op basis van de nota Speelruimte realiseren we een goed uitvoeringsplan, voorzien van een geprioriteerde uitvoeringskaart.

Projecten in het Programma Projecten

Bouwspeelplaats
Dit project betreft de realisatie van een bouwspeelplaats van 1.400 m2 in de Broekgouw. Inmiddels is een locatie in de Broeckgouw aangewezen. De realisatie van de bouwspeelplaats is in twee trajecten opgesplitst: de exploitatie en de inrichting van het terrein. In 2019 heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken om de exploitatie bij een partij neer te leggen die professioneel toezicht kan houden op de jeugd. En die verbinding legt met het programma Kansrijk Jeugd dat (na)schoolse activiteiten talentontwikkeling Jeugd organiseert. Voor de selectie en contractering van deze partij is een openbare aanbesteding gestart. Ondertussen wordt de inrichting van het terrein verder ontwikkeld. We leveren de bouwspeelplaats in 2021 op.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Speelruimte

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 de nota Speelruimte vastgesteld. Na de vaststelling zijn we direct gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van speelplekken in de kernen van Zeevang (2020-2021). De participatie van jeugd, ouders, opa’s en oma’s vormden hierbij een belangrijk onderdeel.

In 2021 zijn we gestart met het participatietraject in Hobrede en Beets. De aanbesteding is inmiddels afgerond en de opdracht voor deze twee speelplekken is gegund. In januari 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden in Beets. In Hobrede starten we in maart 2022.

We zijn bezig met een meerjarig raamcontract voor de speeltoestellen voor de aankomende vier jaar. Het streven is om dit medio 2022 af te ronden. Op deze manier kunnen we sneller nieuwe speelplekken realiseren.

In de nazomer van 2022 willen we gaan starten met het aanleggen, vervangen en/of herinrichten van de speelplekken in de overige kernen van Zeevang.

Alle speeltoestellen hebben de jaarlijkse keuring en inspectie gehad en voldoen aan de veiligheidsnormen.

Projecten in het Programma Projecten

Bouwspeelplaats
De bouwspeelplaats ‘De Bouwgouw’ is op 3 juli 2021 feestelijk geopend. De Alliantie Kansrijk (samenwerking CBW en Sportkoepel) voert de exploitatie uit. We verbreden het terrein zodra de bouwweg van de Sportcampus is verwijderd.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43