Bijlagen

Investeringen

Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2021 van de lopende investeringen. Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

Raming 2021

Cumul. ramingen 2021

Cumul. Uitgaven
per
1-1-2021

uitgaven 2021

Cumul. Uitgaven
per
31-12-2021

Restant krediet
per
31-12-2021

Gereed

1. PROJECTEN

706020400

Algemeen voorbereidingskrediet

0

500

425

-302

123

377

nee

710039700

VK opst. integr.gebiedsvisie Purmer

380

380

0

0

0

380

nee

710036100

VK Purmer

425

425

0

222

222

203

nee

710038800

VK Steve van Dorpelhal

125

125

0

14

14

111

nee

710034700

VK Tijdelijke brandweerpost Edam

750

750

0

306

306

444

nee

710030300

VK Hist. Scheepswerf Botterplus

1.570

1.950

129

773

902

1.048

nee

705022700

VK nieuwe multifunctionele brandweerka

1.226

1.226

0

173

173

1.053

nee

701006900

Asfaltering Julianaweg (2013)

5.820

7.000

725

757

1.482

5.518

nee

702020100

Verwerven en slopen Julianaweg 7-9

0

1.970

1.865

0

1.865

105

nee

702020101

Aankoop pand Julianaweg 5, Volendam

0

600

473

82

555

45

ja

702023200

3e Ontsluitingsweg

-4.911

6.439

3.642

867

4.509

1.930

nee

705035600

Grond kindcentrum Broeckgouw

0

478

0

478

478

0

nee

704024300

Kindcentrum Broeckgouw

100

3.120

215

987

1.202

1.918

nee

705023700

Jeugdbouwspeelplaats

0

262

26

142

168

94

nee

705024500

Nieuwbouw Meester Hayeschool

0

1.599

40

140

180

1.419

nee

705024700

Aanleg parkeerterr. Singelweg

-253

347

326

25

351

-4

nee

705033300

Gymsport grond

0

311

270

0

270

41

nee

705033400

Gymsport inrichting

0

62

8

63

71

-8

nee

708015600

Gymsportcentrum

0

250

362

61

423

-173

nee

708015601

Gymsport Bouw

0

5.806

511

4.695

5.206

600

nee

710039000

Inventaris brandweerkazerne Kwadijk

42

42

0

0

0

42

nee

710039300

Meekoppelkans Steiger Etersheim

357

357

0

22

22

335

nee

710039400

Meekoppelkans Kruising Warder

145

145

0

8

8

136

nee

710039500

Meekoppelkans Kitesurf Locatie

11

11

0

1

1

10

nee

710039600

Meekoppelkans Afrit Noordeinde

286

286

0

17

17

269

nee

710043100

Parkeerterr.Singelweg 2e fase

240

240

0

0

0

240

nee

701009300

Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander

-319

81

95

0

95

-14

nee

702010000

Dijkversterking 2016

-77

173

173

0

173

0

ja

705024600

Verv. Nieuwbouw Vincentiusschool

0

3.521

1.937

1.326

3.263

258

ja

2. OPENBARE WERKEN

Afvalinzameling

701016400

Beleidsplan afvalbeheer 2017

0

2.201

1.099

41

1.140

1.061

nee

710040800

Vervangen slagbomen vuilinzamelstation

14

14

0

0

0

14

nee

Bruggen

701007900

Bruggenbeheersplan 2018

0

90

81

10

90

0

ja

710039800

Betonnen brug nabij Kraaiennest

150

150

0

1

1

149

nee

710040100

Vervangen fiets-/voetgangersbruggen

800

800

0

14

14

786

nee

710039900

Brug vervangen door duiker in Kwadijk

24

24

0

24

24

0

ja

Havens

701008600

Combipomp Haven Volendam 2016

0

25

0

0

0

25

nee

701008700

Combipomp Haven Edam 2016

0

25

0

0

0

25

nee

710041300

Vernieuwen boothelling haven Edam

0

0

0

0

0

0

nee

710041600

Haven Volendam verv.meerp.en wrijfgord.

0

0

0

6

6

-6

nee

701006200

Aanp Zuiderhavendijkje Volendam

0

15

6

0

6

9

ja

701008500

Vv steigers WSV Volendam

0

100

60

0

60

40

ja

Schoeiingen

701030500

Beschoeiingen 2020

0

421

31

399

430

-9

nee

710036600

Beschoeiingen 2021

387

387

0

0

0

387

nee

Speelwerktuigen

701030600

Speeltoestellen 2020

0

125

0

0

0

125

nee

710036700

Speeltoestellen 2021

125

125

0

0

0

125

nee

Verlichting

701008400

PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan

0

6.545

2.487

917

3.404

3.140

nee

VGRP/Riolering

701016300

Maatr.Bestr.Wateroverlast

0

368

176

0

176

192

nee

701019900

ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs

0

184

0

0

0

184

nee

710038000

Vrij-verval riolering 2021

2.510

2.510

0

2.191

2.191

319

ja

710038100

Mechanische riolering 2021

500

500

0

229

229

271

ja

710040000

Riolering Bouwkundig 2021

0

0

0

0

0

0

ja

Wegen

701006000

Herinrichting Keetzijde

0

180

52

16

68

112

nee

701007100

PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties

0

160

57

0

57

103

nee

701007300

Kiosk plus toilet

0

232

139

0

139

93

nee

701008300

Fietspad Schotelstr-Abcoudestr

0

30

7

23

30

0

nee

701009500

GVVP verlagen verkeerssnelheid

0

30

14

9

23

7

nee

701009700

GVVP Scholeksterstraat

0

40

4

0

4

36

nee

701009800

Verkeersplan 2018-2023

0

898

84

214

297

601

nee

701022900

Fietsvoorziening Bootsloot (B post)

0

410

22

102

124

286

nee

701023400

Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen

0

35

0

0

0

35

nee

701033200

MFA, aanl. Kiss & Ride strook

0

489

403

67

469

20

nee

701034000

VK P&R terrein Oosthuizen

0

100

15

9

24

76

nee

710040400

Reconstr.Seevancksweg Oosthuizen

0

0

0

119

119

-119

nee

710039200

Aank.Stelcon pl.Tijd.parkeert.Julianaweg

36

36

0

36

36

0

ja

710043900

VK Centrumplein Oosthuizen

50

50

0

0

0

50

nee

710043700

Uitbreiding fietsenstalling Edam

45

45

0

0

0

45

ja

701007200

Toeristisch parkeren Volendam

1

595

595

0

595

0

ja

701009600

GVVP Mercuriuslaan

-20

0

4

-4

0

0

ja

701025700

Herinr.Parkeerterr.Hyacinthenstr.

6

58

32

1

32

26

ja

702006300

Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016

0

148

116

32

147

1

Ja

3. SPORTACCOMODATIES

AV Edam

705030100

2020 Onderbemalingspomp

0

11

0

0

0

11

nee

705035400

Landingsmat hoogspringen AV Edam

0

12

4

0

4

8

nee

Bolwerck

705026400

Bolwerck: aanbr.nwe.lg.dakbedekk.bitum.

-46

10

9

0

9

1

nee

705026600

Bolwerck: led verlichting

0

37

0

0

0

37

nee

705033900

Bolwerck: Scheidingswand sporthal

0

95

0

0

0

95

nee

701011600

Bolwerck vervangen CV ketel 2017

0

17

0

0

0

17

ja

705026500

Bolwerck: zonnepanelen (PV) plaatsen

58

126

59

40

99

27

ja

De Kreil

705021900

De Kreil; Grote renovatie douchegroepen

0

113

0

0

0

113

nee

705026700

De Kreil: vervangen dakbedekking APP

0

41

0

0

0

41

nee

705026800

De Kreil: verv. dakbedekk.bitumen ongeba

0

43

0

0

0

43

nee

705026900

De Kreil: gevel isoleren

0

145

0

0

0

145

nee

705027000

De Kreil: HR++ glas-luifel

0

17

0

0

0

17

nee

705027100

De Kreil: vloer isoleren - zelfst.+nat.

0

24

0

0

0

24

nee

705027200

De Kreil: dak isoleren - zelfst. + natuu

0

29

0

0

0

29

nee

705027300

De Kreil: PV panelen + zonneboil.-direct

0

38

0

0

0

38

nee

705027400

De Kreil: zonnepanelen pl.+ zonneboiler

0

29

0

0

0

29

nee

705027500

De Kreil: led verl.in sporth.plaatsen-di

0

42

0

0

0

42

nee

Dijkzicht

705014200

Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013)

0

15

0

0

0

15

nee

705014400

Dijkzicht Overslagsysteem

0

20

6

0

6

14

nee

EVC

705013300

EVC/AV Bezandkar

0

19

0

0

0

19

nee

705013400

EVC Topverluchter (2013)

0

10

0

0

0

10

nee

705013500

EVC Getrokken maaimachine (2013)

0

10

0

0

0

10

nee

705013600

EVC verv diverse machines 2018

0

46

14

0

14

31

nee

705013700

EVC Tractor 40pk 2018

0

38

0

0

0

38

nee

705013800

EVC overslagsysteem 2016

0

20

0

0

0

20

nee

705013900

EVC Veld D onderbouw

0

25

0

0

0

25

nee

705014000

EVC Veld D toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

705029900

EVC 2020 Veld B Vervangen onderbouw

0

25

0

0

0

25

nee

705030000

EVC 2020 Veld B vervangen toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

Gymlokaal kwadijk

705030700

Gymlokaal Kwadijk bitumen dakbedekk.etc.

0

28

0

11

11

16

ja

Handbalveld

705012200

Handbalveld aanleg toplaag (2013)

0

100

0

0

0

100

nee

705012300

Handbalveld aanleg onderbouw (2013)

0

100

0

0

0

100

nee

Ijsbaan

705014600

Renovatie IJsbaan (2013)

0

75

3

0

3

72

nee

Langemeerstraat

705022000

Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking

0

26

0

0

0

26

nee

705022100

Langemeerstraat; Ventilatie zaal

0

30

0

0

0

30

nee

705022300

Langemeerstraat; Verv.houten pui entree

0

10

0

0

0

10

nee

705022400

Langemeerstraat; Verv. Legionellasysteem

0

10

0

0

0

10

nee

705022500

Langemeerstraat; Verv. puien zaal

0

40

0

0

0

40

nee

Opperdam

705011100

Opperdam Omgevingswerken 2e hal

0

400

377

0

377

23

nee

705024000

Opperdam Renovatie Cruijffcourt

0

60

24

0

24

36

nee

705027800

Opperdam: warmteterugw. op LBK

0

20

0

0

0

20

nee

705027900

Opperdam: PV panelen nwb.+oudbouw

-195

89

42

37

78

10

nee

705028000

Opperdam led verlicht. nwbw.zelfst.

0

117

0

0

0

117

nee

705030200

Opperdam vervangen tribune

135

235

0

0

0

235

nee

710038600

Opperdam, Boiler

38

38

0

41

41

-3

ja

705023900

Opperdam Vervangingen sporthallen 2019

0

50

0

0

0

50

ja

705024400

Opperdam Verb. Ruimtes tbv 't Nest

1

101

84

14

99

2

ja

RKAV

705012900

RKAV overslagsysteem

0

20

0

0

0

20

nee

705013000

RKAV Topverluchter

0

10

0

0

0

10

nee

705029500

RKAV 2020 Tractor 40PK RKAV (uit 2013)

0

42

0

0

0

42

nee

705029600

RKAV 2020 Trainingsveld B toplaag renov.

0

200

0

0

0

200

nee

705029700

RKAV 2020 Veld 2 vervangen toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

705029800

RKAV 2020 Veld 4 vervangen toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

Seinpaal

705025300

Seinpaal Zonnepanelen dak

0

145

131

13

144

1

ja

VV Kwadijk

710038700

VV Kwadijk,LED verlichting

0

0

0

30

30

-30

nee

Zwembaden

705015000

Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi

0

298

172

113

286

12

nee

705025202

Waterdam, Tegenstr.app.verv.

0

57

40

0

40

17

nee

705032500

Waterdam Gestookte boiler 401-500 ltr verv

0

12

0

0

0

12

nee

705032600

Waterdam Techn.ruimte zwembadtechniek

0

54

4

0

4

50

nee

705032700

Waterdam Verwarmingsketel 250kw verv

0

41

0

0

0

41

nee

705032800

Waterdam Voorzetbrander vervangen

0

10

0

0

0

10

nee

705032900

Waterdam Whirlpool vervangen

0

22

0

0

0

22

nee

705034200

Waterdam cv leidingen vervangen

0

29

0

1

1

28

nee

710038300

Waterdam dakafwerking in APP incl.randen

154

154

0

0

0

154

nee

710038400

Waterdam regelkleppen vervangen

74

74

0

0

0

74

nee

710038500

Waterdam toiletgroep renoveren

16

16

0

0

0

16

nee

705015300

Waterdam 18 Zwembadinstallaties algemeen

0

60

35

0

35

25

ja

705025203

Waterdam Zand/koolfilt.coaten+inh. Verv.

0

50

13

24

37

13

ja

705035500

Waterdam Verdeelinrichting licht 2021

0

39

26

0

26

14

ja

710038200

Waterdam binnenriolering vervangen

10

10

0

0

0

10

ja

4. TRACTIE

701001800

Vv Tractor John Deere 4WD

17

66

0

18

18

48

nee

701001900

Vv Ford Fusion 75-JDZ-1

0

17

0

0

0

17

nee

701002600

Vv VW Caddy GP3 Reiniging

0

25

0

0

0

25

nee

701002900

Vv tractor Kubota 2017

0

79

0

0

0

79

nee

701003000

Vv 2 rolbezems 2017

0

18

0

10

10

8

nee

701003300

Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24

0

25

0

0

0

25

nee

701003400

Vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68

0

25

0

0

0

25

nee

701003500

Vv Toyota Aygo 87-RDB-4

0

26

0

0

0

26

nee

701003600

Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27

0

25

0

0

0

25

nee

701003800

Vv maaimachine John Deere 2018

0

123

0

0

0

123

nee

701004200

Vv vuilwaterpomp 2010

0

19

0

0

0

19

nee

701024800

Vervanging tractor Zetor

0

47

0

0

0

47

nee

701024900

Verv. Toro maarmachine

0

67

0

0

0

67

nee

701025000

Zitmaaier Husquvarna Baanstede

0

12

0

0

0

12

nee

701025100

Verv. Containerwagen/laadkraan MAN

0

120

0

0

0

120

nee

701030800

Shovel Komatsu

0

70

0

0

0

70

nee

701030900

Ford Transit 350 VP-484-V

0

40

0

0

0

40

nee

701031000

Ford Transit 350 VP-485-V

0

40

0

0

0

40

nee

701031100

Overn.Electrotruck Melex Cargo van Baans

6

29

0

0

0

29

nee

701031200

Toyota Aygo 1.0 comfort Opzichter

-11

0

0

0

0

0

nee

701031300

VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez.

0

21

0

0

0

21

nee

701031400

VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter

0

21

0

0

0

21

nee

701031500

VW Caddy GP3 bestelw. Schilder

0

17

0

0

0

17

nee

701031600

VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM

0

21

0

0

0

21

nee

701031700

VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM

0

21

0

0

0

21

nee

701031800

Containerbakken 2020

0

50

0

0

0

50

nee

705021600

Dijkzicht Tractor 4 wielig

0

13

0

0

0

13

nee

710036800

Verv.8-VXS-70, Fiat Diablo gemeentewerken

22

22

0

0

0

22

nee

710036900

Bode auto Mercedes B250

34

34

0

0

0

34

nee

710037000

Bode auto Renault Kangoo

26

26

0

0

0

26

nee

710037100

Ford bestelbus

26

26

0

0

0

26

nee

710037200

Verv.Agria 3400K,nr.340083100121, 2010

14

14

0

0

0

14

nee

710037300

Verv.John Deere Cirkelmaaier 1505

94

94

0

0

0

94

nee

710037400

Verv.Opel Movano V-982-BV

39

39

0

0

0

39

nee

710037500

Verv.Opel Movano V-983-BV

39

39

0

0

0

39

nee

710037600

Verv.Opel Movano V-984-BV

39

39

0

0

0

39

nee

710037700

Overn. Cirkelmaaier Ramsomes Baanstede

53

53

0

0

0

53

nee

710037800

Verv.takkenversnipperaar 2010

35

35

0

0

0

35

nee

710037900

Tractor New Holland T4.75

54

54

0

0

0

54

nee

710040200

Vervanging maaier Ramsomes

100

100

0

0

0

100

nee

710042800

Voertuig Wijkbeheer

40

40

0

0

0

40

nee

710043800

3 Bakfietsen Werkplus

13

13

0

0

0

13

nee

701003100

Vv 2 fietspadstrooiers 2017

3

19

0

19

19

0

ja

710040300

Vervanging tractor Lindner

71

71

0

71

71

0

ja

5. ALGEMEEN

Automatisering

702005100

PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet

0

60

2

37

40

20

nee

703005200

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17

0

301

275

11

286

15

nee

703005300

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18

0

360

301

32

332

28

nee

703005400

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22

9

284

0

0

0

284

nee

Cai

701010400

CAI upgrade netwerk 2019

0

95

36

15

51

44

nee

701010500

CAI upgrade netwerk 2020

0

174

0

16

16

158

nee

701010600

CAI upgrade netwerk 2021

0

114

0

21

21

93

nee

710036200

CAI netwerkupgrades tbv internet-access

330

330

0

0

0

330

nee

Gemeentelijke huisvesting

701001100

Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013)

0

14

0

0

0

14

nee

701021700

Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutlood

0

12

0

0

0

12

nee

701026100

Stadsk. zonnepanelen (PV) plaatsen

0

63

0

0

0

63

nee

710036300

Stadskantoor: Vaste sanitairvoorzieningen

70

70

0

49

49

21

ja

710038900

Keuken kantine OW

43

43

0

45

45

-2

ja

701000200

Stadskantoor airco 2017

0

110

95

0

95

15

ja

701000700

Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016

0

44

32

0

32

12

ja

Overige gebouwen

701021800

Zeestraat 35a; inbraak en brandmeldinst.

0

24

0

0

0

24

nee

701030400

Openbare bustoiletten busstation Edam

0

120

0

0

0

120

nee

705028100

Singel: aanbr.nwe laag dakbedekk.bitumen

0

21

0

0

0

21

nee

705028200

Singel: HR++ glas voor raam

0

46

0

0

0

46

ja

705028300

Singel: zonnepanelen-alleen eigen verbr.

0

49

0

0

0

49

nee

705028400

Singel: ledverlichting - direct

0

60

0

0

0

60

nee

705028500

Volend.Mus. verv.dakpan keramisch

-48

0

0

0

0

0

ja

705028600

Volend.Mus. dak isoleren 1953-100 mm

0

20

0

8

8

12

nee

705028700

Volend.Mus. ledverlichting plaatsen

-39

0

0

0

0

0

nee

705033000

MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler

50

156

45

73

118

38

nee

710036400

Singel: Vervangen coating

17

17

0

0

0

17

nee

710036500

Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen

41

41

0

45

45

-4

ja

705033500

Aankoop De Deimpt 7

0

700

688

0

688

12

ja

705035300

Huisvesting raad in PX

15

165

0

152

152

13

Ja

Overige

701020000

Renovatie Algemene begraafplaats Edam

0

100

19

0

19

81

nee

710039100

VK omvorming Boelenspark

50

50

0

5

5

45

nee

701029200

Betalingssysteem openbare toiletten

0

10

0

0

0

10

nee

704029100

Publieksinformatiepanelen

-30

0

0

0

0

0

ja

TOTAAL

12.012

66.018

19.242

16.264

35.502

30.513

Bij de volgende kredieten zijn de cumulatieve uitgaven per 01-01-2021 aangepast:

  • 705015000 Waterdam 18 Verv glijbaanconstructie € 172.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 178.000);
  • 705015300 Waterdam 18 zwembadinstallaties alg € 35.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 42.000);
  • 705025202 Waterdam, Tegenstr.app.verv. € 40.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 41.000);
  • 705025203 Zand/koolfilt.coaten+inhoud vervangen € 13.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 14.000);
  • 705033000 MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler € 45.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 46.000);
  • 705035500 Verdeelinrichting licht 2021 de Waterdam € 26.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 31.000).

De neerwaartse aanpassing heeft betrekking op een nagekomen mutatie op de omzetbelasting van de investeringen in zwembad De Waterdam, welke niet is verwerkt in het kredietenoverzicht bij de jaarrekening 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43