Bijlagen

Kerngegevens

A. Sociale structuur

31-12-2021

31-12-2020

Inwoners

Totaal inwoners

36.472

36.267

0-3 jaar

1.355

1.284

4-16 jaar

5.109

5.214

17-64 jaar

22.021

21.962

65 en ouder

7.987

7.807

Aantal uitkeringsgerechtigden

Wet Werk en Bijstand (WWB)

247

267

Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

11

15

Waterland banen (voorheen WIW)

1

1

Re-integratietrajecten

196

200

Aantal WSW werknemers

-

-

Budgetcliënten WMO en Jeugd

28

18

Cliënten Wmo

1.199

1.486

Cliënten Jeugdzorg

571

415

Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober)

Openbaar basisonderwijs

542

537

Bijzonder basisonderwijs

2.207

2.268

Openbaar speciaal onderwijs

Bijzonder speciaal basisonderwijs

81

81

Voortgezet onderwijs

1.694

1.718

Leerlingenvervoer (per schooljaar)

Aantal beschikkingen aangepast vervoer

108

108

Aantal beschikkingen openbaar vervoer

16

17

Aantal beschikkingen eigen vervoer

10

9

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (ha)

8.000

8.002

Waarvan binnenwater (ha)

577

577*

Aantal woonruimten

15.565

15.432

Waarvan woonschepen

14

14

Lengte van wegen (m)

476.655

442.226

Openbaar groen (ha)

216

176

* Het aantal wijkt af van vorige jaren. De nieuwe waarde is op basis van een - gecontroleerde - herberekening

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43