Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2020

2021

2021

2021

2021

1 Bestuur

Lasten

-2.178

-2.190

-2.292

-2.096

196

Baten

50

33

33

47

13

Saldo programma

-2.127

-2.156

-2.259

-2.050

210

2 Publiek, veiligheid en JZ

Lasten

-5.583

-5.308

-5.608

-5.446

161

Baten

550

335

614

677

63

Saldo programma

-5.033

-4.973

-4.993

-4.770

224

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

-9.082

-7.833

-8.331

-11.374

-3.043

Baten

7.941

6.081

6.419

9.805

3.386

Saldo programma

-1.141

-1.752

-1.912

-1.568

343

4 Ruimtelijk beheer

Lasten

-17.918

-21.638

-17.676

-17.276

400

Baten

10.540

11.697

11.038

11.235

197

Saldo programma

-7.378

-9.940

-6.638

-6.041

597

5 Sociaal domein/samenleving

Lasten

-39.408

-36.397

-42.180

-42.439

-259

Baten

12.029

7.643

11.796

13.419

1.623

Saldo programma

-27.379

-28.753

-30.385

-29.021

1.364

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Lasten

-1.578

-117

-821

-1.489

-668

Baten

54.466

54.784

57.328

59.461

2.133

Saldo programma

52.888

54.666

56.507

57.972

1.464

Totaal

9.830

7.091

10.321

14.522

4.202

VPB Vennootschapsbelasting

Lasten

9

-160

-160

13

173

Overhead

Lasten

-13.384

-13.207

-13.157

-13.389

-232

Baten

126

10

163

153

Totaal

-13.248

-13.367

-13.307

-13.213

94

Saldo van baten en lasten

-3.418

-6.276

-2.986

1.310

4.296

Toevoeging reserves

-5.589

-7.902

-47.338

-45.812

1.525

Onttrekking reserves

6.840

14.285

50.244

47.269

-2.975

Gerealiseerd resultaat

-2.167

107

-80

2.766

2.847

Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in een separate bijlage. Tevens is de sisa-verantwoording opgenomen in een separate bijlage. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43