Bijlagen

Gewaarborgde geldleningen

Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag aan gewaarborgde geldleningen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Bedragen * € 1.000

Achtervang, garanties en borgstellingen

Einde looptijd

Oorspr. lening

Restant lening

Percentage waarborg

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

St. Waarborgfonds Eigen Woningen
Diverse

Variabel

0

103.000

50%

51.500

57.500

Subtotaal

0

103.000

51.500

57.500

Garanties ten behoeve van rechtspersonen

HVC afvalverwerking
Afvalverwerking

Nvt

0

613.081

0,27%

1.683

1.725

Veiligheidsregio Z-W
Regionale samenwerking

Nvt

0

10.838

10%

1.078

933

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
NWB 10012834 GV3499

2034

2.496

1.297

50%

648

690

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
NWB 10012123 GV3267

2032

7.079

3.385

50%

1.692

1.844

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
ABN AMRO NV 520886860

2057

4.000

4.000

50%

2.000

2.000

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
NWB 20026669

2060

3.000

3.000

50%

1.500

1.500

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
NWB 20026767

2041

4.000

4.000

50%

2.000

2.000

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
NWB 20026738

2052

3.000

3.000

50%

1.500

1.500

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
NWB 20026739

2055

4.000

4.000

50%

2.000

2.000

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
NWB 10030703

2050

3.500

3.383

50%

1.692

1.750

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
BNG Leningnummer 40.103772

2049

2.500

2.500

50%

1.250

1.250

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
BNG Leningnummer 40.103771

2038

2.500

2.500

50%

1.250

1.250

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
BNG Leningnummer 40.113727

2050

4.000

3.867

50%

1.933

2.000

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
Aegon B02333984

2041

3.500

2.800

50%

1.400

1.470

St. Volkshsvgr. Wooncompagnie
BNG Leningnummer 40.68416.01

2032

4.384

2.737

50%

1.368

1.471

St. Woonzorg Nederland
BNG Leningnummer 40.113.068

2035

10.000

10.000

50%

5.000

5.000

St. Volkshsvgr. Wooncompagnie
NWB 10028335

2039

10.000

10.000

50%

5.000

5.000

St. Volkshsvgr. Wooncompagnie
NWB 40.111.812

2027

13.000

13.000

50%

6.500

6.500

Watersportveniging 'De Zeevang'
BNG Leningnummer 40.82897.01

2024

254

57

100%

57

74

Watersportveniging 'De Zeevang'
BNG Leningnummer 40.95939

2022

50

4

100%

4

8

Watersportveniging 'De Zeevang'
BNG Leningnummer 40.83329.01

2025

269

79

100%

79

96

Tennisvereniging Dijkzicht
BNG Leningnummer 40.84786

2036

864

678

100%

678

716

Vereniging reddingstation Warder

2039

300

270

100%

270

285

Watersportveniging 'De Zeevang'
BNG Leningnummer 40.114.616

2051

250

250

100%

250

0

St. Nationaal Restauratiefonds

Variabel

211

78

100%

78

86

VV Excelsior Oosthuizen
Rabobank

2032

100

27

100%

27

35

Subtotaal

83.257

698.831

40.937

41.183

Totaal

83.257

801.831

92.437

98.683

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43