Programmaverantwoording

Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemeen

Het kunnen voorzien in de woningbehoefte van de lokale bevolking was in 2021 voor de ruimtelijke ontwikkeling het belangrijkste aandachtspunt. Dit komt onder meer tot uitdrukking door de grote inspanningen die zijn geleverd voor de ontwikkeling van Lange Weeren. En door verschillende kleinere projecten die (nagenoeg) tot uitvoering zijn gekomen.

Steeds meer gaat het bij projecten om de haalbaarheid in relatie tot andere onderdelen van de leefomgeving. Zoals duurzaamheid, mobiliteit, klimaatbestendigheid en ruimtelijke kwaliteit. Ons beleid is gericht op het op hoog niveau brengen, houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het leefklimaat, de voorzieningen in de wijk en de woningvoorraad in onze gemeente.

Daarnaast is met de ontwikkeling van een deel van de Purmer een belangrijke stap gezet voor de strategische ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 9.401
Gerealiseerd € 12.009
Afwijking € -2.608
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43