Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Portefeuillehouder: Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

Het beleid ten aanzien van gemeentelijke monumenten zal worden geëvalueerd. De huidige beoordeling loopt soms niet in de pas met de ervaring van de bewoners/eigenaren. Echter, de monumentale elementen binnen onze gemeente moeten wel goed worden bewaard voor onze toekomstige generaties.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Het streven is om de monumentale elementen in onze gemeente te bewaren. Dit stimuleren wij bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies bij verbouwingen en onderhoud.

Wat wilden we daarvoor doen

Er wordt antwoord of uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die uit de evaluatie van 2020 zijn gekomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Mede door personele wisselingen en de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is het niet gelukt om tussentijds het monumentenbeleid aan te passen. Herijking van het beleid staat gepland voor 2022, waarna we de uitwerking ervan in de Omgevingswet zullen verwerken.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43