Programmaverantwoording

Bestuur

Algemeen

2021 was een bijzonder en uitdagend jaar

Het jaar 2021 was in vele opzichten bijzonder te noemen. De coronapandemie beïnvloedt helaas nog steeds ons dagelijks leven en welzijn. De beperkingen zoals de verplichte 1,5 meter afstand en lockdowns raken onze gemeenschap en vragen om extra inspanning. Bijvoorbeeld bij de organisatie van evenementen. Daarnaast waren er natuurlijk de ontwikkelingen rondom de Purmer en Lange Weeren.

Ondanks alles hebben we het afgelopen jaar veel bereikt. Direct zichtbaar door de realisatie van projecten en verbetering van de openbare ruimte. Maar ook achter de schermen is er veel verbeterd in onze organisatie, dienstverlening en processen.

Een aantal zaken hebben om extra aandacht gevraagd:

  • De organisatie van evenementen, de kermis en het Sinterklaasfeest met alle geldende coronabeperkingen.
  • De ambitieuze en ingrijpende besluiten rondom de ontwikkeling van de Purmer.
  • De voorbereiding van de besluitvorming over de Lange Weeren begin 2022.

Stap voor stap hebben we hierin voortgang geboekt.

Dienstverlening

De uitrol van de MijnGemeente-app en de verbetering van vele uitgaande (standaard)brieven aan inwoners en ondernemers zijn zichtbare resultaten van het programma Dienstverlening. Daarnaast monitoren we wekelijks onze telefonische dienstverlening om deze verder te kunnen optimaliseren. Ook hebben we onze werkprocessen tegen het licht gehouden en waar nodig verbeterd. Hierdoor kunnen we onze klanten sneller en beter ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een frontoffice voor de Wmo.

Vanaf 2021 is het mogelijk om digitaal een rijbewijs te verlengen. Dit kan bij een hiervoor erkende fotograaf en met behulp van de DigiD-app. Alleen voor het afhalen is een bezoek aan ons stadskantoor nog nodig. Ook is het mogelijk om een verklaring omtrent gedrag vanaf nu volledig digitaal aan te vragen.

Regionale samenwerking

In 2021 zijn we als gemeente op verschillende manieren actief betrokken geweest in de regio. En hebben we zowel bestuurlijk als ambtelijk een belangrijke ondersteunende en coördinerende rol gehad in verschillende samenwerkingsverbanden. Vooral op het gebied van zorg en veiligheid hebben we nauw samengewerkt met onder meer de GGD, VRZW, Politie en andere gemeenten. Dit om de ontstane uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast hebben we op het gebied van economie samengewerkt om ondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen binnen de wettelijke mogelijkheden. Los van corona was het oprichten van de Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) in 2021 een belangrijke stap die kansen biedt aan ons bedrijfsleven.

Eind 2021 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA) ingegaan. In 2022 kunnen we ervaring opdoen met een nieuwe aansturing via de Raadstafel, de Algemene Vergadering en het Bestuur van de MRA. Met de bestuurlijk vastgestelde propositie Zaanstreek-Waterland heeft de regio een duidelijke gespreksagenda met de MRA, provincie en andere partners. Dit geeft richting aan de samenwerking voor de periode 2022 en verder.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 15.930
Gerealiseerd € 15.965
Afwijking € -35
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43