Bestuur

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Bestuur & Organisatie

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 15.930
Gerealiseerd € 15.965
Afwijking € -35
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43