Paragrafen

Bedrijfsvoering

De huisvesting van het gemeentelijk bestuur en haar organisatie blijft vooralsnog de aandacht hebben. Het contract voor het huren van het vergadercentrum in Edam, waar de raad vergaderde, eindigde medio 2021. Vanaf medio 2021 wordt voor de raadsvergaderingen gebruik gemaakt van het gebouw PX aan de Zeestraat in Volendam. Als gevolg van het vertrek uit het vergadercentrum moest eveneens uitgekeken worden naar andere vergaderlocaties t.b.v. de gemeentelijke organisatie. Een tijdelijke oplossing, ook voor commissievergaderingen, is gevonden in twee vrijkomende panden op te herontwikkelen locaties (voornamelijk het politiebureau aan de Deimpt en de Vincentiusschool). Dit betekent dat op niet al te lange termijn een meer structurele oplossing gevonden zal moeten worden. 

Voor de kantoren waar de ambtelijke organisatie in gehuisvest is, geldt vanaf 2023 een energielabel verplichting van minimaal label C. Het stadskantoor voldoet daar inmiddels aan. Het kantoor aan de Mgr. Veermanlaan kan na relatief eenvoudige ingrepen ook de label C verplichting voldoen. Deze maatregelen zullen wij in 2022 nemen. Naar verwachting kunnen deze ingrepen bekostigd worden uit de onderhoudsbegroting. Mocht dat niet zo zijn, dan zal daarover in de Zomernota 2022 gerapporteerd worden.

Evenals op andere terreinen heeft COVID19 ook effecten op de wijze van werken. Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven een actuele visie op dienstverlening, thuiswerken en digitalisering vast te laten stellen door de raad, om op basis daarvan de huisvestingsbehoefte 2025-2050 in beeld te brengen en te bezien of de bestaande panden toereikend zijn voor de toekomstige huisvestingsbehoefte, of dat er gezocht moet worden naar alternatieve locaties. Aan het eind van 2021 wordt nog hard aan deze opdracht gewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43