Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar goed en snelle digitale infrastructuur voor de bewoners en bedrijven van de gemeente Edam-Volendam, inclusief het buitengebied.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Een voor de hele gemeente goed werkende digitale infrastructuur.

Wat wilden we daarvoor doen

  • Het vergunnen en afstemmen van de aanlegwerkzaamheden glasvezel grondgebied voormalig Zeevang. Dit hebben we inmiddels gerealiseerd en afgerond in 2021.
  • Realisatie uitkomst heroverweging toekomst CAI.

Er wordt gewerkt aan een aanvullend onderzoek naar de toekomst van het CAI netwerk. Zodra de raad hierover een keuze heeft gemaakt, kunnen we kijken hoe we dit in de toekomst gaan realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begin 2020 hebben we een onderzoek gestart naar de toekomst van het gemeentelijk CAI netwerk. Dit heeft in 2021 geleid tot het raadsbesluit om het CAI netwerk te behouden. En daarnaast een glasvezelnetwerk aan te leggen dat we gaan exploiteren met een samenwerkingspartner. Het selectieproces van de externe partner bevindt zich in een vergevorderd stadium en zal zo mogelijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn beslag krijgen. Hierna kan de uitrol en exploitatie van het glasvezelnet plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43