Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

2020

Stichting Halt

8

Nederland

11

Misdrijven - Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2021

CBS -  Diefstallen

0,3

Nederland

1,8

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2021

CBS - Criminaliteit

2,2

Nederland

4,3

Misdrijven - Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2021

CBS -  Diefstallen

0,7

Nederland

1,3

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2021

CBS - Criminaliteit

5,1

Nederland

6,1

Toelichting per indicator

Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

Misdrijven - Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.150
Gerealiseerd € 5.988
Afwijking € 161
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43