Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Openbare Orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.150
Gerealiseerd € 5.988
Afwijking € 161
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43