Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport
Beleidsstukken Onderwijs
Beleidsstukken Werk, Bijstand & Inkomen
Beleidsstukken Zorg, Jeugd & Gezondheid

Via bovenstaande hyperlinken wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 43.630
Gerealiseerd € 43.759
Afwijking € -138
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43